ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ NYANKOVSKYY.COM

ФОП Няньковський Сергій Леонідович, РНОКПП: 1942207979, іменоване в подальшому «Виконавець», адресує цей Договір - оферту (далі по тексту - «Договір») будь-якій фізичній особі (невизначеному колу осіб), чия воля буде виражена їм особисто або через уповноваженого представника, іменованого в подальшому «Клієнт».

Відповідно до ст. 633, ч.1- 2 ст. 641 Цивільного Кодексу України (далі по тексту - «ЦКУ») цей Договір, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://trainings.nyankovskyy.com є публічною офертою.

Оплата Клієнтом Послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, який вважається рівносильним укладення Договору на умовах, викладених в оферті.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.1. «Публічна Оферта» - дана пропозиція про придбання послуг Виконавця, що публікується в мережі Інтернет за адресою https://trainings.nyankovskyy.com і скерована необмеженому колу осіб.

1.1.2. «Акцепт» - повний і беззастережний, виражається в підтвердженні прийняття умов даної оферти в момент реєстрації Клієнта та здійснення оплати Послуг, передбаченої Договором.

1.1.3. «Сервіс» або «Сайт» - сукупність веб-сторінок, доменів і субдоменів, інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото, відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, об'єднаних однією тематикою, і який знаходиться за адресою https://trainings.nyankovskyy.com. Сервіс (Сайт) служить майданчиком для розміщення послуг та інформаційних матеріалів Виконавця.

1.1.4. «Послуга» - сукупність онлайн послуг, що надаються Виконавцем, призначених для надання Клієнту прав доступу до інформаційних матеріалів - відеотренінгу, перелік яких розміщений за адресою https://trainings.nyankovskyy.com. Доступ надається у вигляді гіперпосилання для доступу на Замовлений Клієнтом відеоматеріал, гіперпосилання дійсні для одного Клієнта, який отримав це гіперпосилання. Гіперпосилання веде на сайт https://trainings.nyankovskyy.com де розміщені відеоматеріали.

1.1.5. «Клієнт» - це реальний відвідувач Сервісу (дієздатна фізична особа) уклав Договір у вигляді акцепту, на умовах, що містяться в оферті, про яку є певні відомості).

1.1.6. «Реєстрація» - надання Клієнтом облікових даних та іншої інформації, що здійснюється Клієнтом з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу на сторінці https://trainings.nyankovskyy.com з метою формування облікового запису та отримання доступу до Послуг. Обов'язковою умовою завершення процесу реєстрації є ознайомлення і згода Клієнта з Правилами використання Сервісу (Сайту) і Політикою конфіденційності Сервісу (Сайту), розміщеними у відповідних розділах сайту.

1.1.7. «Особистий кабінет» - веб-сторінка Клієнта, сформована на Сайті після процедури реєстрації. Обліковий запис містить статистичну інформацію про обсяг замовлених Клієнтом Послуг, набір елементів інтерфейсу користувача, за допомогою яких (у разі їх наявності) Клієнт має можливість змінювати (в тому числі погоджуватися і відмовлятися) від надання Послуг Виконавцем.

Основними характеристиками Клієнта є реквізити доступу: логін (адреса електронної пошти - e-mail) і пароль (секретне слово).

1.1.8. «Вартість Послуги» - вартість певної Послуги, встановлена Виконавцем для всіх Клієнтів Сервісу. Інформація про вартість певної Послуги розміщена на сторінці: https://trainings.nyankovskyy.com.

1.1.9. «Платіжна система» - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від Клієнтів за Послуги на рахунок Виконавця.

1.1.10. «Оператор Послуг платіжної інфраструктури» - клірингова організація, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види Послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції з переказу коштів Клієнта за придбані Послуги, які володіють необхідними ліцензіями та дозволами для переказу коштів і діють на підставі договору з Виконавцем.

2. ПРЕДМЕТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги Виконавцю відповідно до умов цього Договору.

2.2. Заключення Клієнтом цього Договору здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

2.2.1. Реєстрація на сайті https://trainings.nyankovskyy.com і оформлення заявки на отримання доступу до інформаційних матеріалів на сторінці https://trainings.nyankovskyy.com.

2.2.2. Оплата Послуг на умовах даного Договору.

2.3. Послуги надані за цим Договором, не є медичною консультацією, а носять рекомендаційний характер. У випадку підозр на наявність захворювання, консультуйтесь з лікарем.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт зобов'язується:

3.1.1. Оплатити Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;

3.1.2. Ознайомитися з можливостями Сервісу і правилами їх використання;

3.1.3. При реєстрації на Сайті заповнити необхідні обов'язкові поля і надати достовірну інформацію про себе. У разі відмови Клієнта від надання необхідної інформації, повного або неправдивого надання необхідної інформації, Виконавець має право припинити надання Послуг за Договором до моменту надання необхідної інформації.

3.1.4. Мати доступ до мережі Інтернет та прийнятну для роботи з Сервісом швидкість передачі даних по інтернет-каналу від Клієнта до Сервісу. Клієнт самостійно і за свій рахунок оплачує програмне забезпечення свого комп'ютера і доступ в мережу Інтернет;

3.1.5. Стежити за публікуються на сайті Сервісу інформаційними повідомленнями про випуск нових версій Сервісу і про внесення змін до чинного Сервісу.

3.1.6. Запобігати розкриттю паролів і логінів, що використовуються для доступу до Сервісу.

3.1.7. У разі розкриття або підозри на розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу до Сервісу, негайно письмово повідомити про це Виконавця;

3.1.8. Дотримуватися прав інтелектуальної власності Виконавця і третіх осіб містяться на сайті Сервісу.

3.1.9. Не передавати отримане гіперпосилання та права доступу третім особам;

3.1.10. Виконувати інші зобов'язання, необхідні для належного виконання цього Договору.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Вимагати від Виконавця надати Послуги відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Отримувати від Виконавця консультації, пов'язані із здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням.

3.2.3. На повернення оплати за Послуги за період, в якому відповідні Послуги були надані неналежним чином або не в повному обсязі з вини Виконавця.

3.2.4. Користуватися послугами протягом 2 років з моменту надання доступу виконавцем.

3.2.5. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором.

3.3. Клієнту забороняється:

3.3.1. Здійснювати в будь-якій формі відтворення (шляхом фото-, аудіо-, відеозаписи, скачування, скріншотів і іншими способами зберігання інформації), редагування, переклад, адаптацію відеотренінгу, проведеного в рамках надання Послуг за Договором.

3.3.2. Поширювати будь-яким способом фото-, аудіо-, відеозаписи, інформаційні матеріали відеотренінгу, отримані в рамках надання Послуг за Договором.

3.3.3. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, включаючи, але не обмежуючись, з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

3.3.4. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію Виконавця, інших Клієнтів, тренерів або третіх осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права.

3.3.5. Передавати і / або надавати доступ до відеотренінгу (гіперпосилання) будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

3.3.6. Отримувати несанкціонований доступ до комп'ютерної системи, на якій базується Сервіс.

3.3.7. Пересилати і / або завантажувати на Сайт файли, які можуть пошкодити комп'ютерні програми інших Клієнтів або Виконавця;

3.3.8. Розміщення на сайті Сервісу матеріалів або будь-яких даних, які порушують чинне законодавство України (включаючи матеріали і / або дані, що охороняються законодавством України в сфері інтелектуальної власності, або інформацію, що представляє комерційну таємницю);

3.3.9. Використання при роботі з Сервісом автоматизованих агентів, роботів або автоматизованого програмного забезпечення, відмінного від пошукових програм і браузерів.

3.4. Виконавець зобов'язується:

3.4.1. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати оплати за цим Договором надати Клієнту Послугу;

3.4.2. Надавати Клієнту консультації, пов'язані із здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням;

3.4.3. Повідомляти Клієнта про випуск нових Послуг Сервісу, а також про зміну вартості Послуг;

3.4.4. Виконувати інші зобов'язання, необхідні для належного виконання цього Договору.

3.5. Виконавець має право:

3.5.1. Проводити анкетування, опитування Клієнта, в тому числі робити запит про відгуки про отримані Послуги, публікувати або іншим способом поширювати результати анкетування (опитування) отримані відгуки про Послуги Виконавця.

3.5.2. На використання, зберігання, обробку і поширення персональних даних Клієнта (а також персональних даних співробітників Клієнта) тим способом і в тій мірі, в яких це необхідно для виконання умов цього Договору.

3.5.3. Для підтримки працездатності та удосконалення Сервісу, в будь-який час проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до Сервісу, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей Сервісу.

3.5.4. Інформувати Клієнта про нові продукти, послуги та сервіси Виконавця та / або третіх осіб, відправляти йому повідомлення рекламного та інформаційного характеру за допомогою e-mail і SMS-повідомлень, з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень Клієнтом.

3.5.5. В односторонньому порядку зупиняти доступ Клієнта до Сервісу в разі порушення Клієнтом п.п. 3.1.1., 3.1.6.-3.1.9., 3.3. справжньої угоди.

3.5.6. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК І СПОСОБИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість Послуг встановлюються на дату укладення цього Договору. Вартість Послуг вказується Виконавцем в рахунку на оплату, формованому на сайті Сервісу після реєстрації Клієнта на Сайті.

4.2. Послуги можуть бути оплачені банківською картою Клієнта за допомогою платіжної форми на Сайті.

4.3. У разі оплати Послуги з допомогою форми на Сайті, Клієнт заповнює фрейм платіжної системи (спеціальну платіжну форму) і натиснувши кнопку «Оплатити».

4.4. Початком надання Послуги - доступу Клієнта до інформаційних матеріалів вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.5. У сервісі не зберігається ніяких даних про банківські картки, через які Клієнт виконує платіж. Квитанція, що підтверджує проведення оплати Послуг відправляється на адресу електронної пошти вказаною Клієнтом при проходженні реєстрації.

4.6. Виконавець має право без попереднього попередження в односторонньому порядку змінювати вартість певної Послуги.

4.7. Зміна вартості і терміну дії Послуги не поширюється на вже надані Послуги.

4.8. Клієнт не має права здійснювати оплату за цим Договором Виконавцю з рахунків третіх осіб без письмового повідомлення Клієнтом Виконавця.

4.9. У разі акцепту оферти (укладення цього Договору) особою, уповноваженою Клієнтом, така особа в призначенні платежу зобов'язана відповідним чином вказувати, за яку особу здійснюється платіж. Таке уповноважена особа погоджується і визнає, що володіє всіма необхідними повноваженнями на акцепт оферти (укладення Договору) і вказує повні і достовірні відомості про платника і дійсного Клієнта.

4.10. Клієнт розуміє і погоджується, що грошові кошти, сплачені Виконавцю, з моменту надання доступу до Сервісу поверненню не підлягають.

4.11. Клієнт розуміє і погоджується, що часовий проміжок між перерахуванням грошових коштів та їх надходженням на рахунок Виконавця залежить від обраного способу оплати і може варіюватися від декількох хвилин до декількох днів.

4.12. Клієнт розуміє і погоджується, що доступ до оплаченої послуги надається терміном на 2 роки.

4.13. Додаткові витрати на обробку платіжних транзакцій. Клієнт несе повну і одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати, суми можливих конвертацій і курсових різниць та інші певні витрати, які можуть бути додані до вартості Послуги емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися з правилами, тарифами і комісіями банку, курсами обміну валют і конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати Послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору, а також чинними нормами міжнародного права.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість використання Сервісу з причин, залежних від Клієнта.

5.3. Виконавець докладає всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної працездатності Сервісу, однак не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а також за прямі і непрямі збитки Клієнта, включаючи упущену вигоду і можливі збитки, що виникають в тому числі в результаті:

5.3.1. Неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сервісу;

5.3.2. Відсутність (неможливості встановлення та припинення і т.п.) Інтернет-з'єднань між сервером Клієнта і сервером Сервісу;

5.3.3. Встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та / або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Договору;

5.3.4. Інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів мережі Інтернет і / або інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та / або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення цього Договору;

5.3.5. Виконавець залишає за собою право призупиняти роботу Сервісу для проведення профілактичних робіт, по можливості в нічний час або вихідні дні;

5.3.6. У разі виникнення між Сторонами цього Договору суперечок або розбіжностей, що випливають з цього Договору або пов'язані з ним, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою;

5.3.7. У разі, якщо не вдається вирішити виниклі між Сторонами суперечки і (або) розбіжності шляхом переговорів, то такі спори вирішуються в судовому порядку відповідно до правил підвідомчості і підсудності, встановленими законодавством України та нормами міжнародного права.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту цього Договору Клієнтом.

6.2. Цей Договір є офертою відповідно до ст. 633, ч.1.ст. і 641 ЦКУ і, в силу цього, Виконавець має право на відкликання цього Договору як оферти відповідно до ч.3 ст. 641 ЦКУ. У разі відкликання цього Договору Виконавцем протягом терміну його дії, цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Сервісу.

6.3. Цей Договір укладається на Термін використання Сервісу і може бути розірваний достроково:

6.3.1. взаємною згодою Сторін;

6.3.2. з ініціативи Клієнта, у разі порушення Виконавцем п.п. 3.4.1. - 3.4.4. даної угоди;

6.3.3. на вимогу Виконавця в разі порушення Клієнтом п.п. 3.1.1., 3.1.6. - 3.1.9., 3.3. даної угоди.

6.4. У разі дострокового припинення цього Договору через будь-яку з підстав п.6.3. сторона, яка послужила ініціатором - направляє іншій стороні письмове повідомлення про причини розірвання не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони домовилися, що при виконанні (зміна, доповнення, припинення) цього Договору допускається використання підписів представників Сторін, а також їх печаток, за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису керівників і печаток організацій.

Сторони підтверджують, що додатки до Договору, підписані і оформлені зазначеним в цьому пункті способом, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами.

7.2. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення цього Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей цього Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку внести зміни в умови надання Послуг, розмістивши про це інформацію в публічному доступі і внісши зміни до цього Договору (оферту). При цьому Послуги Виконавця, оплачені Клієнтом до моменту внесення змін до умов надання Послуг, будуть виконані Виконавцем без урахування таких змін.

7.4. При зміні юридичного статусу, адреси, електронної пошти, банківського рахунку Сторона, у якої відбулися такі зміни, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати такої зміни письмово, факсом, з кур'єром або рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в разі Виконавця - шляхом розміщення такої інформації в публічному доступі. До отримання такого повідомлення всі операції, зроблені за колишніми реквізитами, вважаються належним чином виконаними.

7.4.1 Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент надання Клієнту доступу до Послуги, не залежно від того, скористався Клієнт Послугою чи ні. Даний Договір не передбачає підписання Сторонами акту прийому передачі наданих послуг, але, за попереднім погодженням Сторін і виключно для цілей бухгалтерського та / або податкового обліку даний акт може бути підготовлений і підписаний Сторонами.

7.5. Всі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавчими нормами України і чинними нормами міжнародного права.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Всі виключні права інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись правами на фото,-відео матеріали, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені на веб-сторінці Сервісу, а також їх складові частини і елементи, є об'єктами виняткових прав Виконавця та інших правовласників.

8.2. Відчуження (продаж) виняткових прав не є предметом Договору.

8.3. За Договором Виконавець надає право виключно функціонального використання інформаційного матеріалу (відеотренінгу), розміщеного на веб-сторінці Сервісу.

9. БЕЗПЕКА. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

9.2. Персональні дані, надані Клієнтом, є особистою і конфіденційною інформацією в розумінні Політики конфіденційності, опублікованій на сторінці https://trainings.nyankovskyy.com/p/privacy-policy і яка є невід'ємною частиною Договору.

9.3. Метою обробки персональних даних Клієнта є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства України і міжнародних договорів.

9.4. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», про мету обробки даних, які Клієнт передає Виконавцю.

9.5. Дозвіл Клієнта на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п'яти) років після закінчення його дії.

9.6. Видалення персональних даних Клієнта здійснюється за його заявою Виконавцем, і є підставою для розірвання Договору.

9.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати надані персональні дані третім особам, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних, і що він належним чином повідомлений про кожний випадок надання персональних даних третім особам в межах мети, зазначеної в пункті 9.3. Договору.

9.8. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати персональні дані Клієнта з будь-якою іншою метою, крім мети, зазначеної в пункті 9.3. Договору, без належного повідомлення про це Клієнта.

10. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Няньковський Сергій Леонідович

79041, Львівська обл., м. Львів, вул. Окружна 77 / 16

РНОКПП: 1942207979

E-mail: contact@nyankovskyy.com

Платник єдиного податку за ставкою 5%, податки включені у вартість послуг